Сърцата от балони се изработват предварително, ето защо е необходимо да бъдат поръчани най-малко един ден по-рано.