Надписите от балони се изработват предварително, ето защо е необходимо да бъдат поръчаниняколко по-рано.