Арките от балони изработваме на място, като за това е необходимо да дойдем най-малко един час по-рано.